Reč direktora

Gradski kulturni centar kao gradska kulturna ustanova mora da postane nezaobilazno mesto u kulturnom životu svih Užičana, posebno dece, mesto gde će u kreativnom okruženju provoditi slobodno vreme.

DOBRO DOŠLI ...

O centru

Gradski kulturni centar u Užicu je osnovan Odlukom skupštine Grada Užica, 8.06.2010. godine radi obavljanja delatnosti kojima će se stvoriti uslovi za adekvatan razvoj dece i omladine, ali i građana svih generacija grada Užica, kroz organizovanje i promociju afirmativnih kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja.

U obavljanju svoje delatnosti GKC će obezbeđivati obavljanje organizacionih, marketinških, administrativnih, finansijskih, tehničkih i drugih poslova neophodnih za ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka, potrebnih da GKC svojom delatnosti odgovori na izražene potrebe dece, mladih i drugih građana za kvalitetnim sadržajima u oblasti kulture, umetnosti i sporta i organizovati savetovanja, produkciju i prezentaciju projekata iz ovih oblasti.

Osnovna delatnost GKC-a je kulturno - obrazovna, kulturno - umetnička, izdavačka delatnost, delatnost prezentovanja kulturnih dobara, muzičko-scenska i filmska delatnost, kao i produkcije ostalih kulturnih, umetničkih i obrazovanih sadržaja.

Gradski kulturni centar pri ostvarivanju svojih ciljeva i realizacije svojih aktivnosti posebno će uvažiti, primeniti i promovisati sledeće principe:
Princip dostupnosti uslugama i aktivnostima ciljnoj grupi , princip uključivanja dece i mladih i ostalih građana u kreiranje, implementaciju i evaluaciju programa i aktivnosti GKC-a, princip uključivanja lokalne zajednice u kreiranje, implementaciju i evaluaciju programa i aktivnosti GKC-a, princip inkluzije, princip otvorenosti i transparentnosti, princip uvažavanja potreba i interesovanja korisnika.

Scroll to top